CONDICIONS DÚS

1. OBJECTE

Aquestes condicions d’ús regulen la compra de productes i/o serveis: altes d’associats, l’adquisició d’entrades i inscripcions d’activitats de forma anticipada i obres i productes de marxandatge. Tots ells oferts al lloc web www.mascanada6.com, del qual és titular l’ASSOCIACIÓ MASCANADA6 (d’ara endavant, MASCANADA6).

L’adquisició de qualsevol dels productes i/o serveis comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions d’ús que s’indiquen, sens perjudici de l’acceptació de les condicions particulars que puguin ser aplicables en adquirir determinats productes i/o serveis.

Aquestes condicions d’ús podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir-ne atentament el contingut abans de procedir a l’adquisició de qualsevol dels productes i/o serveis oferts.

2. IDENTIFICACIÓ

MASCANADA6, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informa que:

La seva denominació social és: ASSOCIACIÓ MASCANADA6.
El seu nom comercial és: MASCANADA6.
El seu CIF és: G04972147.
El seu domicili social és a: Baixada del Puig, 22 – 17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona-Espanya).
Està inscrita al a la secció 1a del Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya.

3. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició la següent adreça de correu electrònic: info@mascanada6.com.

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i MASCANADA6 es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través del mitjà detallat anteriorment.

4. PRODUCTES I ACTIVITATS

Els productes i/o serveis oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu apareixen a la pantalla.

MASCANADA6 es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes i/o serveis que s’ofereixen als usuaris. D’aquesta manera, MASCANADA6 podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix, MASCANADA6 es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense avís previ, qualsevol dels productes i/o serveis oferts.

Un cop dins de www.mascanada6.com, i per accedir a la contractació dels diferents productes i/o serveis, l’usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades al procés de compra i/o reserva, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades a www.mascanada6.com.

5. DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS

MASCANADA6 pretén garantir la disponibilitat de tots els productes i/o serveis oferts que estan publicitats a través de www.mascanada6.com. No obstant això, en cas que qualsevol producte i/o servei sol·licitat no estigués disponible o si aquest s’hagués esgotat, s’informarà al client mitjançant l’e-mail facilitat en el moment de la transacció com més aviat millor.

Si no es troba disponible el producte i/o servei, i havent estat informat d’això el consumidor, MASCANADA6 podrà subministrar un altre producte i/o servei de similars característiques sense augment de preu, i en aquest cas, el consumidor podrà acceptar-lo o rebutjar-lo exercint el seu dret de desistiment i resolució del contracte.

En cas d’indisponibilitat de la totalitat o part de la comanda, i el rebuig dels productes i/o serveis de substitució pel client, el reemborsament prèviament abonat, s’efectuarà de la mateixa manera que va fer el pagament de la compra.

Si MASCANADA6 s’endarrerís injustificadament en la devolució de les quantitats abonades, el consumidor podrà reclamar el doble de la quantitat deguda.

6. PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Per realitzar la compra del producte i/o servei, cal consultar prèviament, seleccionar-lo i introduir les dades sol·licitades en el formulari:

– Introduïu dades sol·licitades en el formulari:
– Seleccioneu modalitat (en el cas de l’alta d’associats, ja sigui individual, familiar i d’entitats).
– Seleccioneu la quantitat (en el cas de l’adquisició d’entrades i inscripcions d’activitats de forma anticipada i de diverses obres i productes de marxandatge).
– Seleccioneu forma de pagament.
– Confirmeu que les dades entrades són correctes.
– Llegiu i accepteu la política de protecció de dades.
– Llegiu i accepteu les condicions d’ús.
– Premeu el botó enviar.

Durant l’operativa de la venda i la seva gestió logística posterior, s’enviarà un correu electrònic al consumidor amb totes les dades de la comanda. S’informa a l’usuari que té la possibilitat de donar la seva opinió/valoració sobre la compra feta a través de la pàgina web www.mascanada6.com.

El contracte serà arxivat en format electrònic. Així mateix, és recomanable que el consumidor imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions d’ús en fer la comanda, així com també del comprovant de recepció de totes les dades enviat per MASCANADA6 per correu electrònic.

7. FACTURACIÓ

Per sol·licitar la factura de la comanda realitzada, posem a la seva disposició la següent adreça de correu electrònic: info@mascanada6.com.

A aquest efecte, el client consenteix que aquesta factura se li remeti en format digital mitjançant correu electrònic.

8. FORMES I TERMINIS DE LLIURAMENT

En el cas de les comandes obres i productes de marxandatge, seran lliurades segons la modalitat escollida en el moment de la contractació.

L’àmbit de lliurament recull les zones següents: Espanya peninsular, Illes Balears i Portugal. Excepcionalment es podran enviar comandes a qualsevol lloc del món amb prèvia consulta, per això posem a la seva disposició l’adreça de correu electrònic info@mascanada6.com, on mitjançant una resposta, us indicaran si és possible o no i les condicions particulars d’aquest enviament.

El mitjà de transport serà terrestre a través d’una agència externa. El nostre compromís amb els terminis de lliurament per a Espanya peninsular, les Illes Balears i Portugal són de 6 a 8 dies. Per a comandes sol·licitades després de les 18:00 h, el termini de lliurament al transportista s’ampliarà en 24 hores. Els terminis descrits anteriorment són per a obres i productes de marxandatge que es trobin en estoc, en cas contrari se li informarà per correu electrònic del termini aproximat de preparació/enviament i entrega. El termini màxim de lliurament és de 15 dies hàbils. Les obres i productes de marxandatge els lliuraments dels quals requereixin de terminis diferents reflectiran aquesta particularitat en la seva descripció. Els terminis de lliurament poden variar per causes alienes a la voluntat de MASCANADA6, ja siguin per vagues generals i/o sectorials, el calendari de festivitats nacional, provincial o local, així com per fenòmens atmosfèrics que impedeixin el desenvolupament normal de l’activitat logística del transport, en qualsevol de les modalitats. Qualsevol canvi/modificació en la forma, dates o empresa de transport, serà comunicada al client per e-mail.

Pel què fa a les comandes d’altes d’associats, l’adquisició d’entrades i inscripcions d’activitats, el lliurament serà sempre en format digital i el mateix comprovant de recepció de totes les dades enviat per MASCANADA6 serà vàlid per accedir a les reserves efectuades.

9. PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels productes i/o serveis que es recullen a www.mascanada6.com vindran expressats en euros. Llevat que s’expressi el contrari, estaran garantits durant el temps de validesa dels mateixos, excepte error d’impressió i sigui quina sigui la destinació de la comanda.

Els preus finals de tots els productes de marxandatge (i si escau, els preus finals per unitat de mesura, quan sigui obligatori) juntament amb les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc., es reflecteixen en cadascun dels articles que apareixen a el catàleg de www.mascanada6.com.

Els productes de marxandatge tenen IVA inclòs.
El tipus d’IVA serà del 21%, excepte en aquells casos on es descrigui el contrari.
Despeses d’enviament per Espanya (Península i Balears) i Portugal: a consultar.
Illes Canàries: a consultar.
Resta del món: a consultar.

No obstant això, les despeses d’enviament seran mostrades al resum de la comanda.

Els preus dels productes de marxandatge podran variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent a la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.

Els preus d’entrades i inscripcions d’activitats de forma anticipada podran sofrir un increment, el qual correspon a les despeses de gestió que la passarel·la de pagament externa exigeix.

10. FORMES DE PAGAMENT

En les comandes d’altes d’associats (sigui quina sigui la seva modalitat), el pagament serà mitjançant targeta de crèdit o dèbit a través del TPV virtual propi o mitjançant domiciliació bancària, facilitant, en aquest segon cas, totes les dades bancàries sol·licitades en el formulari, les quals seran utilitzades per fer el cobrament mitjançant rebut domiciliat (les noves altes es tramitaran cada dia 25 de mes; per tant, si s’ha fet l’inscripció abans del dia 25, el cobrament es farà durant els primers 5 dies del mes següent, però si l’inscripció s’ha fet a partir del 25, no es cobrarà fins l’altre mes. La vigència com a soci/sòcia és d’un any natural i es finalitza el 31 de desembre, per tant, us girarà el proper rebut durant el mes de gener de l’any següent.

En les comandes d’adquisició d’obres i productes de marxandatge, el pagament serà mitjançant targeta de crèdit o dèbit o Bizum, i també a través del TPV virtual propi.

En el cas dels pagaments amb targeta de crèdit o dèbit, podran realitzar-los de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre Banc. Si cal fer qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament.

MASCANADA6 es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal o es consideri, per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirient, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir-hi de manera negativa. Les activitats següents estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament: “La pornografia infantil, violència/odi i la violència sexual extrema”.

En les comandes d’adquisició d’entrades i inscripcions d’activitats de forma anticipada, el pagament serà mitjançant targeta de crèdit o dèbit, i a través d’una passarel·la de pagament externa.

11. POLÍTICA DE DESISTIMENT I DEVOLUCIONS

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a desistir del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar-ne el motiu i sense incórrer en cap cost, llevat dels previstos a l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris.

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a les altes d’associats (sigui quina sigui la seva modalitat) i a l’adquisició d’entrades i inscripcions d’activitats de forma anticipada.

El desistiment implica que, MASCANADA6 procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment elegit pel client pel seu abonament (sempre que el producte adquirit no estigui dins de les excepcions indicades anteriorment). Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel consumidor en la transacció inicial, tret que hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer. Ens haurà de tornar o lliurar directament els béns, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, el consumidor haurà de notificar mitjançant correu electrònic a l’adreça info@mascanada6.com la decisió de desistir del contracte. Podeu utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori. MASCANADA6 comunicarà al consumidor en suport durador un justificant de recepció d’aquest desistiment.

El consumidor haurà d’assumir el cost directe de devolució dels béns.

12. DEVOLUCIONS

En el cas que les obres i productes de marxandatge adquirits presentin algun defecte, tara o deteriorament, el consumidor ho haurà de comunicar mitjançant correu electrònic a l’adreça info@mascanada6.com, tan aviat com en tingui coneixement, disposarà d’un termini màxim per notificar-nos la incidència de 24 hores des del lliurament del producte, per tal de procedir a la devolució del producte, tot això sense perjudici del que estableixen els articles 114 i següents del LGDCYU.

Un cop rebuts el productes de marxandatge i verificats que compleixen les condicions anteriors, es procedirà al reintegrament de la totalitat de l’import abonat pel consumidor, en la mateixa modalitat en què va fer el pagament.

Tanmateix, sinforma a l’usuari/consumidor que MASCANADA6 disposa de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia (Decret 121/2013, de 26 de febrer), que poden ser sol·licitats per qualsevol mitjà.

13. GARANTIA

Els productes de marxandatge adquirits a través de www.mascanada6.com tenen un període de garantia de 2 anys des del moment de la seva adquisició, que cobreixen els possibles defectes de fabricació del producte, així com qualsevol avaria produïda durant aquest període.

MASCANADA6 garanteix que la seva plataforma de comerç electrònic està tècnicament preparada per a la venda de productes de marxandatge i serveis. MASCANADA6 realitza el major dels esforços perquè les informacions que apareixen a les descripcions siguin les correctes i posseeixin les qualitats del producte, no obstant això, poden patir petites variacions quant a les especificacions, colors o altres característiques de disseny.

MASCANADA6 garanteix que els nostres productes de marxandatge són originals, no són manipulats, ni modificats segons els termes legalment establerts. Per això, de conformitat amb la normativa vigent, tots els productes de marxandatge que s’adquireixin mitjançant la plataforma de comerç electrònic tenen un període de garantia de 2 anys des de la data de lliurament.

En cas que el producte adquirit presenti alguna tara, deteriorament, o imperfecció no relacionat amb un mal ús, el consumidor ho haurà de comunicar mitjançant correu electrònic a l’adreça info@mascanada6.com, tan aviat com en tingui coneixement i sempre dins del termini legalment establert.

Per fer ús de la garantia és imprescindible la presentació de la factura/comprovant de compra. Llevat de prova en contra, el lliurament s’entén fet el dia que figuri a la factura o comprovant de compra.

En els casos en què es justifiqui l’ús de la garantia, es procedirà a la substitució del producte deteriorat o a la devolució, en els termes legalment establerts. Les despeses que s’originin com a conseqüència de la devolució d’aquest aniran a càrrec de MASCANADA6. Aquesta garantia no inclou les deficiències ocasionades pel mal ús, negligències, cops o manipulacions indegudes per part del consumidor.

Per evitar problemes amb la instal·lació o el maneig del producte comprat, assegureu-vos d’haver seguit les instruccions d’instal·lació i funcionament contingudes als manuals d’usuari.

14. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

El consumidor tindrà dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte, segons allò establert al Capítol II Tít. IV Llibre II de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Si el producte no fos conforme amb el contracte, el consumidor podrà optar entre la reparació o la substitució del producte, i totes dues seran gratuïtes per al consumidor, les quals es duran a terme en un termini de temps raonable en funció de la naturalesa dels productes i la finalitat a què estiguessin destinades.

Si conclosa la reparació i lliurat el producte, aquest continua sent no conforme al contracte, el consumidor podrà exigir-ne la substitució, la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

15. ATENCIÓ AL CLIENT I RECLAMACIONS

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant de MASCANADA6 el consumidor ho haurà de comunicar mitjançant correu electrònic a l’adreça info@mascanada6.com.

Segons la resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, us informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

16. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent i particularment per:

Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació.
Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris.
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com el Reglament general de protecció de dades (RGPD).
Llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

En cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o aplicació de les presents condicions d’ús o del contingut de la pàgina web, en general, MASCANADA6 i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari. En cas que l’usuari tingui el domicili fora d’Espanya, MASCANADA6 i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona.